31 juli 2017

Publicatie: Een wetgevingsproces beginnen met een beleidsnota of (andere) vormen van consultatie?


Wist u dat een beleidsnota vooral bestuurlijke en politieke effecten heeft? En dat internetconsultatie meestal slechts leidt tot technische aanpassingen en dat de vooronderstelling dat deze vorm van consultatie tot meer draagvlak leidt, kwestieus blijft?

Dit blijkt uit het door em. prof dr G.J. Veerman op verzoek van de Academies verrichtte onderzoek dat heeft geresulteerd in ‘Een wetgevingsproces beginnen met een beleidsnota of (andere) vormen van consultatie?’. Voor de samenvatting en de publicatie klikt u hier.

Delen