Waarom kiezen voor maatwerk?

Op aanvraag ontwikkelen we een passend opleidingsprogramma voor jouw organisatie binnen de Rijksoverheid. Elk programma sluit dan aan op de praktijk van jouw organisatie. Het programma kan variëren van een eendaagse cursus of vaardigheidstraining tot een jaarlijkse leergang. Jij beslist over de organisatie, inhoud en vorm van het programma. Wij geven je hierover graag advies. 

Vijf redenen waarom je zou kiezen voor een maatwerkprogramma:

1. Vlekkeloze organisatie

Het organiseren van een opleidingsprogramma is een intensieve klus. Bij ons heb je hier geen omkijken naar, onze opleidingscoördinatoren zorgen er namelijk voor dat alles vlekkeloos verloopt.  

In goed overleg met jou en de docent maken we afspraken over de planning, de benodigde faciliteiten en de locatie.  Wij ontvangen de deelnemers en docent en zijn contactpersoon voor eventuele afmeldingen of speciale verzoeken. Na afloop ontvangen de deelnemers een deelnamebewijs. Daarnaast ontvang jij een evaluatierapport van het cursusprogramma. 

2. Toegesneden op jouw leerbehoeften

Jouw team heeft een gezamenlijke opleidingsbehoefte. Of je wil verkennen of het faciliteren van een gezamenlijk opleidingsprogramma nuttig is. Met of zonder concrete leervraag: bij ons kan je altijd terecht om te sparren over jullie opleidingsbehoefte, de bijpassende leerdoelen en de opleidingsvorm.  

Hiervoor maken wij graag een persoonlijke of digitale afspraak. Het overleg kan uitmonden in een voorstel voor een programma op maat. 

Maatwerk betekent bij ons dat het opleidingsprogramma is toegesneden op jouw organisatie en de werkzaamheden van jouw team. Om dit te bereiken stemmen wij samen met jou en de docent de inhoud van het programma af. Daarbij kan je casuïstiek aanleveren die de docent met de deelnemers kan behandelen. Ook sturen wij een intakeformulier aan alle deelnemers om de individuele leerwensen te inventariseren zodat de docent het onderwijs hierop kan afstemmen. Lees hier meer over onze werkwijze. 

3. Uitstekende docenten 

Voor het geven van het onderwijs benaderen wij een ervaren docent. Wij beschikken over een uniek netwerk van zeer ervaren wetenschappers, vaardigheidstrainers en deskundigen uit de praktijk. Daardoor kunnen wij voor bijna elk onderwerp, op welk rechtsterrein dan ook, snel de meest geschikte docent aantrekken. Onze docenten kennen de Rijksoverheid van binnenuit of weten hoe zij hun onderwijs daarop kunnen toespitsen.

4. Bevorderen van de samenwerking

Een maatwerkprogramma versterkt de samenwerking binnen je team. Het programma verschaft een gezamenlijk denk- of doekader en een moment voor het uitwisselen van ervaringen in de praktijk. Sommige organisaties vragen ons dan ook om een jaarlijks gezamenlijk programma vast te stellen voor hun (startende of ervaren) medewerkers. 

Om deze reden kan het ook nuttig zijn om een programma samen te stellen voor deelnemers uit verschillende teams die veel met elkaar samenwerken. Denk aan een team met hoofzakelijk juristen en een team met vooral medewerkers die een andere, niet-juridische, opleidingsachtergrond hebben. Het programma hoeft zich daarbij niet te beperken tot de overdracht van kennis, maar kan ook bestaan uit een vaardigheidstraining of een reflectiebijeenkomst. 

5. Goede locatie

We verzorgen het programma in een van onze prachtige en goed bereikbare locaties aan het Lange Voorhout 58 en 62 in Den Haag. Lees hier meer over onze locaties. 

Desgewenst kunnen wij het programma in-house of op een andere locatie verzorgen. Daarover worden andere afspraken gemaakt over de ontvangst van de deelnemers en docenten. 

Denk je na over een maatwerkprogramma? Neem dan contact met ons op voor een verkennend gesprek.

Meer informatie?

Margot Groenhuijsen

Margot Groenhuijsen

Opleidingscoördinator maatwerk

m.groenhuijsen@acwet.nl
070 - 312 98 37