Wetten en regels ontwerpen

Hieronder staat het cursusoverzicht van deze leerlijn.
De startdata van de cursussen die we momenteel aanbieden,
zie je onderaan deze pagina (het actuele cursusaanbod)

Beleidsregels: de basis voor wetgevings- en overheidsjuristen (6 PWO)

Mogelijkheden en onmogelijkheden van beleidsregels voor uw dagelijkse werkzaamheden.

Tropisch wetgeven: over Rijks- en BES-wetgeving (6 PWO)

De juridische verhoudingen in ons Koninkrijk en de gevolgen daarvan voor regelgeving.

Het opstellen van toelichtingen bij wet- en regelgeving (3 PWO)

Waaraan voldoet een goede toelichting en hoe kan die het best worden opgesteld.

Wetgeving en beleid maken op een 'inclusieve' manier (3 PWO)

Zelf wetgeving en beleid maken op een inclusieve wijze.

Wetgevingsprocedures (15 PWO)

Alle aspecten van het traject waarlangs wetgeving tot stand komt.

Wetgevingstechniek (18 PWO)

De Aanwijzingen voor de regelgeving en de praktische toepassing ervan.

Normalisatie en certificatie (6 PWO)

Normalisatie en certificering versus wetgeving, toezicht en handhaving. 

Toekomstgericht reguleren (6 PWO)

Regelgeving toekomstbestendig maken door in scenario’s te denken.

Economische argumentatie voor juristen (6 PWO)

Hoe juristen het economische perspectief beter kunnen meewegen.

Actueel cursusaanbod