Overheidsinformatie en gegevensbescherming

Hieronder staat het cursusoverzicht van deze leerlijn.
De startdata van de cursussen die we momenteel aanbieden,
zie je onderaan deze pagina (het actuele cursusaanbod)

Verdiepende actualiteitencursus Wet open overheid (3 PWO)

Een vervolg op de basiscursus WOO.

AVG: the basics voor de overheidsjurist (6 PWO)

De basis van de (U)AVG leren kennen en leren toepassen.

Basiscursus Wet open overheid (3 PWO)

De ontwikkeling, structuur en praktijk van de Woo. 

Leeratelier van de AP: Wetgeving en persoonsgegevens

Hoe verhouden de AVG en nationale wetgeving zich tot elkaar?

AVG-proof wetgeven (3 PWO)

Wat moet of mag in regelgeving o.g.v. de AVG op welke manier worden geregeld?

Actueel cursusaanbod