Leergang adviesvaardigheden Rijksinspecties

Wanneer: 2 keer per jaar (voor- en najaar)
Duur: 3 sessies van elk 6 uur per keer en 1 sessie van 3 uur
Kosten: € 2000,-
Maximaal aantal personen per groep: 16
NB: er zal een selectie plaatsvinden om de groep divers te houden. Maximaal 4 deelnemers per inspectie is ons uitgangspunt. 

Juristen die werken bij een rijksinspectie kunnen bij ons een praktijkgerichte leergang volgen waarin zij hun adviesvaardigheden verder kunnen ontwikkelen. Zij komen in een diverse groep terecht waarin zij ervaringen kunnen uitwisselen met collega's van andere rijksinspecties. Om dat goed te faciliteren wordt van de deelnemers verwacht dat zij ten minste zes maanden ervaring hebben in een juridische functie waarin zij anderen adviseren, bijvoorbeeld aan rijksinspecteurs of leidinggevenden.

Deelnemers krijgen vooraf een intakeformulier waarin zij hun leerwensen kunnen aangeven. Na afloop van de leergang ontvangen zij een deelnamebewijs.

Programma

Onderdeel 1            Politiek-bestuurlijke sensitiviteit (2 dagdelen)

Juristen die werken bij rijksinspecties zijn ambtenaren. Net als andere ambtenaren wordt van hen verwacht dat ze politiek-bestuurlijk sensitief zijn. Regelmatig speelt een politieke dimensie bij het werk een rol: sommige dossiers zijn vrijwel altijd politiek gevoelig, bij andere kan de gevoeligheid plotseling ontstaan. Ogenschijnlijk technische kwesties kunnen immers ineens in de volle aandacht komen te staan van politiek, media en publieke opinie. Ambtenaren en politici, inclusief bestuurders, moeten dan samen handelen. Daarvoor is het belangrijk om begrip en kennis te hebben van elkaars werkomgeving, belangen en motieven. Ook moet effectief worden gehandeld in zo'n politiek sensitieve situatie. 

Onderdeel 2            Mondelinge adviesvaardigheden (2 dagdelen)

Het inzetten van juridische expertise in een politiek-bestuurlijke omgeving vergt goede communicatieve vaardigheden. Niet alleen vakgenoten maar ook collega's uit andere disciplines moeten immers worden overtuigd. En dat zowel binnen als buiten de eigen organisatie, binnen steeds kortere tijd. Dit onderdeel gaat over het verbeteren van de mondelinge adviesvaardigheden. Aan de orde komt hoe de regie in een professionele relatie wordt gevoerd (aan de hand van gespreksvaardigheden als actief luisteren, acteren op zowel inhoud, proces als relatieniveau, verschillende regiestijlen en interventietechnieken) en hoe met weerstand kan worden omgegaan.

Onderdeel 3            Schriftelijke adviesvaardigheden (2 dagdelen)

Juristen geven vaak hun deskundig oordeel op schrift, bijvoorbeeld in een e-mail of in een nota. Een schriftelijk juridisch advies moet juridisch kloppen, maar dat alleen is niet genoeg om het advies effect te laten hebben binnen de organisatie. Daarvoor moet het advies goed aansluiten bij de adviesvraag en de belevingswereld van de lezer. Het advies moet daarom begrijpelijk en overtuigend gepresenteerd worden aan zowel juristen als niet-juristen. Tegelijkertijd moet het advies het liefst beknopt zijn zodat de lezer er snel mee aan de slag kan. Dit onderdeel besteedt daarom aandacht aan het structureren, argumenteren en vereenvoudigen van schriftelijke adviesstukken. 

Onderdeel 4           Intervisie (1 dagdeel)

Intervisie is een georganiseerd gesprek over een vraag die wordt gesteld naar aanleiding van een bepaalde situatie. Een voorbeeld van een vraag is hoe een juridische adviseur weer de eigen rol kan bewaken in een situatie waarin door grote behulpzaamheid de rol van de inspecteur deels is overgenomen. Tijdens de intervisie wordt het probleem geanalyseerd waarna een advies van de deelnemers volgt. 

Noodzakelijke voorwaarden voor intervisie zijn een open houding en vertrouwelijkheid. De open houding vereist het actief luisteren naar anderen en het stellen van open vragen. De vragen dienen geen waardeoordeel te bevatten. Om de eigen gedachten vrij te kunnen delen wordt afgesproken dat alle uitingen tijdens de intervisie vertrouwelijk blijven. 

De waarde van intervisie is dat de deelnemers van en met elkaar leren, ervaringen delen en hierop reflecteren. Er wordt niet alleen gewerkt aan een concrete oplossing voor de vraag, maar de deelnemers helpen elkaar (en zichzelf) ook om te gaan met een bepaalde situatie. 

Actueel cursusaanbod

Meer informatie?

Margot Groenhuijsen

Margot Groenhuijsen

Opleidingscoördinator maatwerk

m.groenhuijsen@acwet.nl
070 - 312 98 37