Europees en internationaal recht

Hieronder staat het cursusoverzicht van deze leerlijn.
De startdata van de cursussen die we momenteel aanbieden,
zie je onderaan deze pagina (het actuele cursusaanbod)

Europees bestuursrecht (9 PWO)

De (directe) werking van het recht van de EU in de nationale rechtsorde.

Verdragenrecht in kort Bestek (9 PWO)

Totstandkoming en ratificatie van verdragen en doorwerking van besluiten van internationale organisaties.

Actuele jurisprudentie van het Hof van Justitie EU (6 PWO)

De relevante ontwikkelingen in en rond het Europese materiële recht. 

Wegwijs in het EU-recht: actuele inzichten voor de dagelijkse praktijk (15 PWO)

Wie is waarvoor verantwoordelijk en welke procedures en rechtsbronnen zijn er.

Marktwerking en diensten van Algemeen Economisch Belang in EU-rechtelijke context (6 PWO)

Actualisering en verdieping van het Europese mededingingsrecht.

De toepasselijkheid van de grondrechten van de Europese Unie (3 PWO)

Op welke overheidshandelingen is het EU-Handvest voor de Grondrechten van toepassing?

Grondrechten van de Europese Unie (6 PWO)

Verschil in toepassing tussen het EU-Handvest voor de Grondrechten en het EVRM.

EVRM in vogelvlucht (6 PWO)

Uitleg van de materiële rechten, de procedures en belangrijkste leerstukken van het EVRM.

Actueel cursusaanbod