Digitalisering

Hieronder staat het cursusoverzicht van deze leerlijn.
De startdata van de cursussen die we momenteel aanbieden,
zie je onderaan deze pagina (het actuele cursusaanbod)

Techniekfilosofie: voorbij het instrumentele denken (3 PWO)

Analyse van filosofische en ethische implicaties van het gebruik van technologie.

Recht en robotica (6 PWO)

De ontwikkelingen en juridische gevolgen van robotica en kunstmatige intelligentie. 

Impact assessment mensenrechten en algoritmes (IAMA) (3 PWO)

Inzicht in IAMA en de besluitvorming over de inzet van algoritmen.

Hoe te handelen bij ICT-contracten? (3 PWO)

Praktische handvatten om ICT-contracten te kunnen opstellen en beoordelen.

Computer says no (12 PWO)

Ontwikkelingen en juridische kaders van geautomatiseerde besluitvorming en profilering. 

Technologische trends (6 PWO)

Toelichting op recente en te verwachten technologische trends.

Uitvoering regelgeving Digitale Overheid: Online toegang tot overheidsdiensten (6 PWO)

Hoe online toegang tot overheidsdiensten voor verschillende actoren is geregeld. 

Actueel cursusaanbod