Centrale en decentrale overheid

Hieronder staat het cursusoverzicht van deze leerlijn.
De startdata van de cursussen die we momenteel aanbieden,
zie je onderaan deze pagina (het actuele cursusaanbod)

Wie doet de huishouding? De rol van gemeenten bij de uitvoering van centraal beleid (6 PWO)

De voor het maken van gemeentelijke regelgeving relevante onderwerpen.

Bestuurlijk organisatierecht (6 PWO)

Bestuurlijk organisatierecht technisch-juridisch en qua onderliggende waarden bezien.

Budgettair beleid (9 PWO)

Begrotingscyclus en sturings- en beheersingsmechanismen voor Rijksjuristen. 

Ambtelijk vakmanschap (3 PWO)

Reflecteren op de verschillende dimensies van het ambtelijk vakmanschap.

Openbaar bestuur op het grensvlak van publiek- en privaatrecht (6 PWO)

Aspecten van privaatrechtelijk overheidsoptreden. 

Actueel cursusaanbod