Algemeen en bijzonder bestuursrecht

Hieronder staat het cursusoverzicht van deze leerlijn.
De startdata van de cursussen die we momenteel aanbieden,
zie je onderaan deze pagina (het actuele cursusaanbod)

Actualiteiten bestuursrecht (6 PWO)

Actualiteiten waaronder schadevergoeding wegens onrechtmatig overheidshandelen. 

Subsidierecht (9 PWO)

Het juridisch kader en het actuele rijksbeleid van subsidie. 

Behandelen van bezwaar en beroep (12 PWO)

Bestuursprocesrecht voor departementale juristen.

Wet Markt en Overheid (3 PWO)

Kennis over de inhoud van de Wet markt en overheid, de jurisprudentie en de actuele discussies hierover.

Overheidsaansprakelijkheid (6 PWO)

De materiёle- en procedurele aspecten van overheidsaansprakelijkheid.

Openbaar bestuur op het grensvlak van publiek- en privaatrecht (6 PWO)

Aspecten van privaatrechtelijk overheidsoptreden. 

AWB voor wetgevers (6 PWO)

De Awb bezien vanuit het perspectief van de wetgevingsjurist.

Actueel cursusaanbod