27 februari 2024

​​​​​​​Woo-leergang: Succesvolle Samenwerking VWS en Academie voor Overheidsjuristen

Sinds het begin van de coronacrisis heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vele verzoeken ontvangen op grond van de Wet open overheid (Woo) over de Coronabestrijding door de overheid. Sinds 1 oktober 2021 worden deze verzoeken behandeld binnen de Programmadirectie Openbaarheid (PDO). Om de juristen die zich hiermee bezighouden (verder) op te leiden op het gebied van de Woo, heeft de Academie voor Overheidsjuristen in samenwerking met PDO in 2023 een op maatgemaakte Woo-leergang georganiseerd. Een groep van ruim 80 Woo-juristen volgde gedurende een half jaar zes bijeenkomsten waarin onderwerpen werden behandeld als ‘Woo in context’, ‘Woo basis’, ‘Woo en Awb’ en ‘Verdieping Woo’. Deze werden verzorgd door ervaren Woo-juristen en -coordinatoren van verschillende ministeries en advocaten van het kantoor van de Landsadvocaat. In december 2023 werd de leergang feestelijk afgesloten met een paneldiscussie en ontvingen de deelnemers hun diploma.

De samenwerking is beide partijen goed bevallen en PDO heeft inmiddels aangegeven de samenwerking in 2024 voort te willen zetten. Bovendien krijgt de leergang hoogstwaarschijnlijk een spin-off in de vorm van een kleinschaliger Woo-leergang voor beginnend Woo-juristen en een Woo-leerlijn met verdiepende cursussen, die beide via het reguliere cursusaanbod van de Academie in de loop van 2024 zullen worden aangeboden.

Delen