16 juli 2015

Werkbezoek aan Londen

Van 13 tot en met 16 april bezochten de wetgevingstrainees Londen. In een intensief en zeer interessant programma – door henzelf opgezet en georganiseerd – maakten zij kennis met allerlei facetten van de politiek en de wetgeving in het Verenigd Koninkrijk. Het thema van het programma was, naar Daft Punk: “Harder, Better, Faster, Stronger”. Harder vanwege de ontwikkelingen op het gebied van bescherming van mensenrechten, Better gelet op het belang van ‘better regulation’ in het VK, Faster omdat het parlementaire wetgevingsproces sneller lijkt te gaan dan bij ons gebruikelijk en Stronger met het oog op de impuls die er gegeven is aan decentralisatie, devolution en de ‘Big Society’.

Op maandagmiddag sprak Sir Stephen Laws – voorheen hoofd van de Office of Parliamentary Council – over de Engelse politieke constitutie in vergelijking tot een geschreven Grondwet. Daarna ging prof. Dawn Oliver, hoogleraar Constitutional Law aan de University College London, in op de mensenrechtenbescherming in het VK en de plannen voor een Engelse Bill of Rights in plaats van de Human Rights Act.

Dinsdag stond in het teken van de financiële regulering. ’s Ochtends werden de trainees bij het Office of Parliamentary Council verteld hoe de Financial Services Act tot stand was gekomen. Dat werd gedaan door de beleidsjuriste van de Treasury, haar counterpart uit de beleidsafdeling, en de wetgevingsjuriste die bij de OPC de wet geschreven had. ’s Middags vertelde een sollicitor hoe zij als deskundige en lobbyist namens allerlei financiële instellingen haar inbreng gaf op voorgenomen regelgeving.

Woensdagochtend was bestemd voor een discussie van het beleid ten aanzien van ‘Better Regulation’ en de uitvoering daarvan. Er stonden presentaties op het programma van de Better Regulation Executive en de Better Regulation Delivery Office. Daarin zat veel herkenbaars voor Nederlandse wetgevingsjuristen, maar de regel ‘one in, two out’ wekte toch de nodige consternatie. In de middag ging Christopher Muttukumaru, barrister en voormalig wetgevingsjurist die goede contacten onderhoudt met het ministerie van I&M,  met de trainees in discussie over het komende referendum over het EU-lidmaatschap. Hij schetste de enorme hoeveelheid werk die de Engelse regering te wachten staat mocht de uitkomst van het referendum zijn dat het VK – of alleen Engeland – uit de Europese Unie wil stappen.

Donderdag eindigde het werkbezoek met een uitvoerige discussie van decentralisatie in Engeland. Er blijkt een groot contrast te zijn tussen Londen en alle andere steden in Engeland: waar Londen heel veel inkomsten heeft door de bedrijvigheid die er plaatsvindt en de omstandigheid dat eigenlijk alleen mensen die werken het zich kunnen veroorloven er te wonen, is in de meeste andere steden juist sprake van grote uitgaven vanwege werkloosheid. Dat maakt dat elke decentralisatie zonder overdracht van centrale middelen gedoemd is te mislukken. Desalniettemin heeft de vorige regering een uitgebreid programma op poten gezet om meer decentralisatie mogelijk te maken. Het valt te bezien of dat programma door de Tories zal worden voortgezet.

Uiteraard was er rond de discussies ook gelegenheid om meer van de stad te zien dan de metro. Met name de bezichtiging van Gray’s Inn – een van de Inns of Court – met inbegrip van een lunch in de Hall was interessant. De heer Muttukumaru had er zelfs voor gezorgd dat de plek voor een uitbundig bloeiende magnolia vrij werd gehouden, zodat daar de groepsfoto’s gemaakt konden worden.

Delen