7 maart 2023

Week van de Rechtsstaat - inschrijvingen geopend

De Academie heeft het initiatief genomen om dit jaar een Week van de Rechtsstaat te organiseren. Het belang daarvan behoeft geen betoog gezien de maatschappelijke onrust die door de kinderopvangtoeslagenaffaire is ontstaan, het advies van de Venetië Commissie aan de Nederlandse staatsmachten om een onderling gesprek over de democratische rechtsstaat op gang te brengen en te houden en, bepaald niet in de laatste plaats, gezien de oorlog die nu al een jaar op ons eigen continent woedt.

De Week van de Rechtsstaat strekt ertoe de waarden en de instituties van onze democratische rechtsstaat breed onder de aandacht te brengen. Om die reden is het programma niet alleen op het leggen van contact en kennisdeling van professionals gericht, maar ook op informatieverstrekking aan en openheid jegens het publiek, in het bijzonder de jeugd en jongvolwassenen.

Het enthousiasme voor deze week wordt geheel gedeeld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken, het Kabinet van de Koning, de Raad van State, de Eerste en de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de Hoge Raad der Nederlanden, de Raad voor de Rechtspraak, de Autoriteit Persoonsgegevens en het Nationaal Archief. Deze instituties stellen dan ook onder meer hun panden open voor het publiek op zaterdag 3 juni tijdens het Rondje Rechtsstaat.

Programma voor Professionals

Van dinsdag 30 mei tot en met vrijdag 2 juni worden over acht verschillende thema's symposia georganiseerd. Van ‘Rechtsstaat en interbestuurlijke verhoudingen’ tot 'Rechtsstaat en vermogensongelijkheid'. Deze symposia staan open voor alle professionals die onze rechtsstaat vormgeven: van politici, rijks- en gemeentejuristen, beleidsambtenaren en rechters tot wetenschappers.

Interesse? Zie hier het programma. Meld je snel aan want vol is vol!

Programma voor het Publiek

Het programma voor het publiek, in het bijzonder de jeugd en jongvolwassenen bestaat uit twee wedstrijden en een Rondje Rechtsstaat.

Wedstrijden

Er zijn twee wedstrijden georganiseerd. Een wedstrijd voor middelbare scholieren en MBO-studenten waarin zij de minister van VWS mogen adviseren over de vraag of het bevorderen van een gezonde generatie een wetsvoorstel vergt. Deelname is mogelijk tot 1 april. De prijsuitreiking vindt plaats door de voorzitter van de Tweede Kamer tijdens het Rondje Rechtsstaat op zaterdag 3 juni.

Daarnaast is er een essaywedstrijd voor studenten en promovendi over het thema ‘Weerbare rechtsstaat voor een veerkrachtige samenleving’. Dit thema mag vanuit verschillende invalshoeken worden belicht: bestuurskundig, historisch, juridisch, politicologisch of sociologisch. Deelname is mogelijk tot 1 april. De prijsuitreiking vindt plaats door de griffier van de Eerste Kamer tijdens het TRIASsymposium bij de Hoge Raad op 1 juni. 

Rondje Rechtsstaat, zaterdag 3 juni

We sluiten de Week voor de Rechtsstaat op zaterdag 3 juni af met een publieksdag waarop iedereen van jong tot oud, zonder aanmelding en kosteloos, een Rondje Rechtsstaat kan lopen. De hiervoor genoemde instituties openen dan hun deuren en verstrekken informatie over hun rol in onze democratische rechtsstaat. Er zijn rondleidingen, je kunt in gesprek gaan met de betreffende medewerkers, nagespeelde rechtszaken of een lezing over hoe een wet tot stand komt bijwonen, een foto in toga maken, een concert in de Gotische zaal beluisteren enz. Bovendien reikt de voorzitter van de Tweede Kamer die dag ook de prijzen uit aan de winnaars van de wedstrijd voor middelbare scholieren en MBO-studenten.

Kom dus vooral langs en neem je familie en vrienden mee!

Houd voor het meest actuele programma deze pagina in de gaten.

Delen


Meer informatie?

dr.mr. M. (Monique) Wesselink

Programmamanager