9 juli 2019

Website puntenstelsel.nl is vernieuwd!

Wetgevings- en overheidsjuristen maken jaarlijks afspraken met hun leidinggevende over het op peil houden van hun vakbekwaamheid. Het puntensysteem ‘Puntenstelsel voor de blijvende vakbekwaamheid van wetgevings- en overheidsjuristen’ (PWO) ondersteunt bij het maken van die afspraken.
Het PWO is bedoeld als een faciliterend stelsel voor de puntentelling dat de professionaliteit van wetgevings- en overheidsjuristen bevordert.

De website van het PWO, puntenstelsel.nl is recentelijk vernieuwd. Je vindt er o.a. een uitleg over het berekenen van opleidingspunten, formulieren om opleidingspunten te registreren en een overzicht van aanbieders van PWO-cursussen. Neem er gerust even een kijkje op!

Delen