13 september 2021

Webinars Doenvermogen voor beleidsambtenaren en juristen

Dit najaar organiseert de Academie in samenwerking met het Kurt Lewin Institute en in opdracht van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken van het ministerie van Justitie en Veiligheid een actueel en interactief webinar over doenvermogen.

In veel beleid en regelgeving wordt de burger als een homo economicus beschouwd: als hij of zij maar genoeg voorlichting en de juiste financiële prikkels krijgt, leeft die persoon de regels vanzelf na. De gedragswetenschap leert echter dat daarvoor voorlichting en financiële prikkels niet altijd volstaan en dat ook het ‘doenvermogen’ van burgers van belang is. Doenvermogen is het vermogen van mensen om normen na te leven of gewenst gedrag te laten zien. De burger moet de wet niet alleen ‘kennen’, maar hem ook ‘kunnen.’ Maar wat zijn de laatste wetenschappelijke gedragsinzichten op dit terrein? En hoe kun je die als beleidsambtenaar of jurist bij het Rijk het best toepassen?
 

In dit webinar, dat nadrukkelijk voor zowel beleidsambtenaren, als voor juristen, is bedoeld, verkent de docente samen met de deelnemers hoe je met de grenzen aan het doenvermogen van burgers en andere doelgroepen rekening kunt houden. Daarbij is volop gelegenheid voor vragen en discussie.

Hetzelfde webinar wordt op drie data aangeboden. Inschrijven kan via de volgende links:

Inschrijfformulier dinsdag 5 oktober 2021 (15.00-17.00 uur, nog beperkt plaatsen beschikbaar) of

Inschrijfformulier donderdag 4 november (10.00-12.00 uur) of

Inschrijfformulier woensdag 1 december (10.00-12.00 uur).

Delen