21 maart 2014

Vertrek rector en tijdelijke opvolger.

Met ingang van 1 mei nemen wij afscheid van Peter van Lochem als rector van de Academie voor Wetgeving en van de Academie voor Overheidsjuristen in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Peter van Lochem is sinds 2001 betrokken bij de Academie voor Wetgeving. Bovendien is hij verantwoordelijk geweest voor de oprichting van de Academie voor Overheidsjuristen in 2009. Als rector was hij in het bijzonder gespitst op de voortdurende versterking van de kwaliteit van de traineeopleidingen, onder meer in het kader van de accreditatie door de NVAO.

Ook had hij aandacht voor de ontwikkeling van cursussen die wetgevingsjuristen en overheidsjuristen kunnen volgen om bij te blijven in hun vak, en voor de organisatie van maatwerkopleidingen, zowel in Nederland, als in andere landen van het Koninkrijk. Verder heeft hij een bijdrage geleverd aan de kennisontwikkeling van het vak door bijdragen aan onderzoeken, projectgroepen en verschillende publicaties, waaronder zijn proefschrift “Rechtsrelativering’, in 2013.

Binnenkort zullen wij meer bekend maken over de wijze waarop hij afscheid zal nemen.

Waarnemend rector: Karel Kraan

Karel Kraan is vanaf medio maart waarnemend rector van de Academies. Dit geeft Peter alle ruimte om zijn taken over te dragen en zaken af te ronden.

Karel Kraan begon zijn juridische loopbaan in 1974 als wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit van Amsterdam. Van 1981 tot 1997 werkte hij bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, onder meer als wetgevingsjurist bij de Stafafdeling Constitutionele zaken en Wetgeving. In 1997 werd hij benoemd tot directeur en vervolgens tot hoofddirecteur Juridische Zaken bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat. In deze functie is hij nauw betrokken geweest bij de Academie voor Wetgeving. Sinds 2005 is hij raadsheer in de Centrale Raad van Beroep. Hij gaat die functie nu tijdelijk combineren met het waarnemend rectorschap van de Academies.

Karel Kraan publiceerde onder meer op het gebied van het staats- en bestuursrecht. Ook schreef hij over het leidinggeven aan juridische professionals en over de eigenschappen die wetgevings- en overheidsjuristen nodig hebben.

Delen