16 november 2017

Verslag alumnibijeenkomst trainees

Op 22 september 2017 vond er op de Academie een alumnibijeenkomst plaats. 

Oud-trainees wetgevingsjuristen en overheidsjuristen van alle jaargangen kwamen bijeen voor, allereerst, een presentatie van de enquête over een op te richten alumnivereniging. Mathijs Tollerton, alumnus van de zesde groep wetgevingsjuristen, liet zien dat er veel animo is voor zo’n vereniging en voor allerlei activiteiten. Alumni die zin hebben om in het bestuur van de nieuwe vereniging zitting te nemen, werden uitgenodigd om zich op te geven. Inmiddels heeft een aantal van hen dat gedaan, zodat er al wordt gewerkt aan de oprichting.

Daarna was het, nadat men genoten had van een Surinaams buffet, tijd voor de traditionele pubquiz. Quizmaster Nico Florijn presenteerde de vragen. De meeste ervan hadden betrekking op het thema ‘formatie’, waarbij het ook bleek te kunnen gaan om iets anders dan waarin men in Den Haag mee bezig was – de formatie van Naaldwijk en de tortoise formatie kwamen bijvoorbeeld ook langs. De vragen waren niet eenvoudig, omdat van oud-Academisten wel iets verwacht mag worden. Toch kwam men er wel uit. Uiteindelijk werden de alumni-wetgevingstrainees van groep 4 de onbetwiste winnaars. 

Delen