24 november 2021

TRIASproject | bijeenkomsten over integriteit en moed

Sinds 2018 ontplooit de Academie samen met de rechtbank Den Haag in het TRIASproject allerlei initiatieven om de samenwerking tussen de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht te versterken. Zo is in 2019 en 2020 geregeld dat trainees van de Academie voortaan in hun opleiding een bezoek aan de rechtbank Den Haag brengen en dat rechters en gerechtsbestuurders in hun opleiding stage bij de directies wetgeving van de ministeries, de Raad van State en het parlement kunnen lopen. In 2021 en 2022 organiseren wij binnen het TRIASproject vier informele bijeenkomsten over ‘Integriteit en moed.’ In deze informele bijeenkomsten, onder leiding van Iris van Domselaar (rechtsfilosoof aan de UVA), spreken ambtenaren uit verschillende staatsmachten en Hoge Colleges van Staat met elkaar en onderzoeken zij hoe zij met prangende dilemma's kunnen omgaan en welke drempels hen belemmeren om zo nodig tegen de gevestigde normen in te gaan. De terugkoppeling van de eerste twee bijeenkomsten is te vinden op de eveneens binnen het TRIASproject ontwikkelde website: Trias | Rechtspraak

Wie nog graag aan de laatste twee bijeenkomsten over ‘Integriteit en moed’ begin 2022 wil deelnemen, kan zich aanmelden via: m.wesselink@acwet.nl. Wees er snel bij want er zijn slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar!

De opbrengst van deze bijeenkomsten wordt gebruikt voor de in ontwikkeling zijnde cursus over ‘Ambtelijk vakmanschap’ die de Academie in het voorjaar van 2022 zal aanbieden. 

Delen