9 juli 2024

Geslaagde terugkomdag zij-instroom-opleidingen

Uit de evaluatie van eerdere zij-instroomopleidingen tot wetgevings- en overheidsjurist bleek dat er behoefte was om elkaar enige tijd na het afronden van de opleiding weer te ontmoeten. Daarom werd op 2 juli voor de tweede keer een terugkomdag georganiseerd.

Na een welkomswoord van Rector-directeur Pauline Schuyt werden de deelnemers uitgenodigd om dilemma’s of issues die ze tegenkomen in hun werk met de groep te delen. Onder leiding van Erland Swaving en Bert Wagenaar van Krevelt werden deze onderwerpen in kleine intervisiegroepen besproken. Daarbij werd gezamenlijk gezocht naar positieve manieren om met de aangedragen onderwerpen om te gaan. Deze werden plenair gedeeld, waarna de bijeenkomst werd afgesloten met een drankje.

Volgens de deelnemers was het prettig om elkaar een paar weken na de diploma-uitreiking weer te spreken, nu met meer ervaring en soms ook met meer vragen. Het was bemoedigend om te ervaren dat veel mensen min of meer dezelfde dilemma’s of issues naar voren brachten en ‘het dus niet aan jou ligt, maar meer aan de context waarbinnen wij werken’, aldus een deelnemer. Omdat deze terugkomdag duidelijk in een behoefte voorziet, zal deze worden toegevoegd als vast onderdeel van de zij-instroomopleiding tot wetgevings- of overheidsjurist.

Delen