17 juli 2014

Selectie nieuwe trainees wetgevingsjuristen en overheidsjuristen

Van februari tot en met mei vond opnieuw de selectieprocedure voor nieuwe trainees plaats. Ruim 450 geïnteresseerden startten met de selectieprocedure van het traineeprogramma voor overheidsjuristen en ruim 350 die voor wetgevingsjuristen. Die aantallen zijn aanmerkelijk hoger dan in voorgaande jaren.

De kandidaten schreven zich in op een afzonderlijke site en kregen enkele tests voorgelegd om hun intellectuele capaciteiten en persoonlijkheidsfactoren te toetsen. Degenen die een relatief hoge score behaalden, werden uitgenodigd om vier documenten op de site te deponeren: een ingevuld sollicitatieformulier, een videopitch over hun motivatie voor het traineeship, de cijferlijsten voor hun bachelor- en masterstudies en een samenvatting van een scriptie. Na bestudering daarvan werden ongeveer vijftig kandidaten uitgenodigd voor een assessment door een daarin gespecialiseerd bedrijf. De 36 kandidaten die daarna overbleven, voerden selectiegesprekken met twee commissies. Deze commissies, die bestonden uit leidinggevenden van juridische directies, legden de kandidaten vragen voor over juridische casus en ambtelijke dilemma’s om hun geschiktheid voor de functie van wetgevings- of overheidsjurist vast te stellen.

Het resultaat is dat er elf trainees wetgevingsjuristen (groep 14) en tien trainees overheidsjuristen (groep 6) zijn die in september starten met de masteropleidingen. Zij hebben begin juni een kennismakingsronde gedaan langs de deelnemende directies om een te krijgen van het werk. Uiteindelijk heeft de rector bepaald welke trainee op welke werkplek wordt geplaatst, waarna zij zijn voorgedragen aan de toekomstige werkgevers. Die hebben hen inmiddels aangesteld voor twee jaar.

Delen