16 juli 2015

Selectie nieuwe lichting trainees overheidsjuristen en wetgevingsjuristen

Er is voor de lichting 2015 het verheugende aantal van 24 traineeplaatsen beschikbaar. Elf daarvan zijn bestemd voor wetgevingsjuristen, dertien voor overheidsjuristen. Een viertal daarvan is zij-instromer: zij werken al bij een departement en hebben in een vorig jaar aan de selectie deelgenomen.

Om deel te nemen aan de opleiding tot wetgevingsjurist of overheidsjurist meldden zich 248 resp. 284 kandidaten aan op een speciaal daartoe ingerichte site. Op deze site vulden zij een persoonlijkheids- en intelligentietest in. De grens voor toelating is – net als vorig jaar – gelegd op een goedscore van 72%. Daardoor gingen 62 kandidaat-wetgevingsjuristen en 69 kandidaat-overheidsjuristen door naar de volgende ronde. Na beoordeling van het ingevulde sollicitatieformulier, cijferlijsten, een videopitch en de samenvatting van de scriptie zijn 52 kandidaten (19 solliciteerden voor wetgevingsjurist, 19 voor overheidsjurist en 14 voor beide functies) toegelaten tot een individueel assessment en een schrijfproef. Nadat deze waren afgenomen, werden 19 kandidaat-wetgevingsjuristen en 18 kandidaat-overheidsjuristen uitgenodigd voor de selectiegesprekken.

In de selectiegesprekken is gepoogd een consistente beoordeling van de kandidaten te krijgen. Daarom werden er minder verschillende beoordelaars ingezet en hebben zij gemiddeld meer dagdelen per persoon gezeten. De gesprekken en besluitvorming  in de commissies verliep voorspoedig, waardoor het niet moeilijk bleek om overeenstemming te bereiken.

Na een kennismakingsronde langs alle deelnemende ministeries en diensten werd door de rector besloten waar elke trainee wordt aangesteld. In het merendeel van de gevallen bleek een goede match mogelijk tussen de voorkeuren die vanuit de departementen voor een kandidaat waren uitgesproken en die van de kandidaten zelf. Vanaf 1 september gaan zij allen aan de slag bij hun nieuwe werkgever.

Delen