30 augustus 2013

Samenwerking VNG

Gemeentejuristen en juristen bij de centrale overheid werken zelden samen. Toch raken zij elkaar in professioneel opzicht ruimschoots. Van de bij het Rijk werkzame juristen mag worden verwacht dat zij voldoende beeld hebben van de consequentie van hun handelen voor gemeenten. In deze periode van omvangrijke decentralisatie is dat meer dan ooit het geval. Voor de VNG, de Academie voor Wetgeving en de Academie voor Overheidsjuristen zijn deze aanrakingspunten tussen juristen van gemeenten en van de centrale overheid aanleiding geweest om een samenwerking aan te gaan.

Wederzijdse kennis en inzicht van belang

Voor gemeentejuristen is het goed te weten waar de ‘zegeningen’ vandaan komen en hoe daarover voor en na de besluitvorming op rijksniveau kan worden gecommuniceerd. Een andere reden die contacten tussen gemeente- en rijksjuristen zinvol maakt zijn de onderwerpen waarmee beide groepen in aanraking komen. De overwegingen die, bijvoorbeeld, gelden voor de juridische samenwerking tussen departementen komen in veel opzichten overeen met die spelen bij de juridische samenwerking tussen gemeenten.

Masterclass rollen overheidsjurist

In maart organiseerden de Academie voor Overheidsjuristen in samenwerking met het Expertisecentrum Gemeenterecht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten de eerste tweedaagse masterclass ‘Rollen overheidsjurist’. Een masterclass die gelegenheid biedt elkaars werelden te leren kennen. De nadruk lag op de verschillende rollen of strategieën die een overheidsjurist kan kiezen, lettend op de situatie en gegeven de eigen stijl. Uitgangspunt van deze module was dat overheidsjuristen effectiever zijn naarmate zij hun rol beter kunnen kiezen en naarmate zij meer rollen kunnen spelen.

Door de enthousiaste reacties van de deelnemers zullen de Academie voor Overheidsjuristen en de VNG Academie in het najaar van 2013 en in het voorjaar van 2014 nieuwe Masterclasses organiseren. Het contact tussen vooral de centrale overheid en de gemeenten werd als erg zinvol ervaren. Dit keer wordt de Masterclass uitgebreid met een extra sessie waarin deelnemers worden uitgenodigd eigen casuïstiek in t brengen. Meer informatie over de masterclass volgt. Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief met het cursusaanbod, wordt u op de hoogte gehouden.

Aanmelden nieuwsbrief

Delen