2 januari 2024

Overlijden eerste rector Academie voor Wetgeving

Ons bereikte het verdrietige bericht van het overlijden van Ron Niessen op 26 december 2023.

Ron Niessen heeft een belangrijke rol gespeeld bij de oprichting van de Academie voor Wetgeving en was tevens de eerste Rector. Na zijn rectoraat bleef hij zeer betrokken bij de Academie, haar medewerkers en studenten. Zolang zijn gezondheid het toeliet, bleef hij deelnemen aan activiteiten van de Academie en hield hij contact met collega’s waarmee hij samenwerkte in zijn tijd bij de Academie. Helaas verhinderde zijn kwetsbare gezondheid – zeker in combinatie met de Coronapandemie – dat ik hem persoonlijk kon ontmoeten. Gelukkig was Ron op mijn verzoek meer dan bereid om per mail en via zijn publicaties een bijdrage te leveren aan mijn kennismaking met het fenomeen ‘wetgevingsjurist’ tijdens mijn inwerkperiode als Rector van de Academie voor Wetgeving en Overheidsjuristen. Ik ben hem daar zeer dankbaar voor.

Ron Niessen had een heldere visie op ‘deugdelijk leiderschap ten opzichte van ambtenaren.’ In een van zijn mails aan mij definieerde hij de opdracht voor de wetgevingsdirecties bij de ministeries als ‘het functioneren als tolk van de democratische rechtsstaat, om de bewindspersonen te behoeden voor politieke ongelukken in dit verband.’ Het ‘managen van wetgevingsjuristen’ vereist volgens Ron Niessen speciale karaktertrekken, waaronder politieke sensitiviteit en vertrouwen.

Wat mij betreft zijn die karaktertrekken van belang voor alle rijksjuristen en niet alleen voor degenen die leiding geven. Wij zullen daarom vanuit de Academie steeds onze bijdrage blijven leveren aan het (verder) vormen van rijksjuristen met een gezonde dosis poltieke sensitiviteit, die vertrouwen hebben en vertrouwen kunnen geven. Want, in de woorden van Ron Niessen: ‘Vertrouwen geven is vertrouwen terugkrijgen’. En dat is precies wat we op dit moment zo hard nodig hebben, als democratische rechtsstaat, als overheid en als mens.

Pauline Schuyt
Rector-directeur Academie voor Wetgeving en Overheidsjuristen

Delen