15 september 2020

(Oud-) trainees publiceren

Wist u dat onze trainees ook regelmatig rechtsgeleerde artikelen publiceren?

Zo schreef Simon van Oort (oud-trainee) recentelijk in het Nederlandse Juristenblad (nr. 25, 2020) het artikel ‘De burka, het mondkapje en de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding’. En een pas begonnen trainee, Eline van Slijpe, schreef samen met prof. Willemien den Ouden een annotatie (ECLI:EU:C:2020:192) over de verhouding tussen het fundamentele Europese verdedigingsbeginsel en het recht van belanghebbenden om opmerkingen te maken op grond van artikel 108 ‘Verdrag betreffende de Werking van de EU’ (VWEU).

Delen