17 juli 2014

Opleidingen in Sint Maarten

De Academies verzorgen ook opleidingen in andere landen van het Koninkrijk der Nederlanden. In Sint Maarten vond vorig jaar een wetgevingsopleiding plaats; dit jaar betrof het een opleiding voor overheidsjuristen. In de afgelopen zes maanden hebben in dat kader in het totaal 22 deelnemers zes modulen gevolgd op het terrein van het staatsinrichting, bestuursrecht, politiek en bestuur, presenteren en adviseren, schrijfvaardigheid, en handhaving. De laatste module, Handhavingsmogelijkheden, vond begin juni plaats, waarna de Minister-President van Sint Maarten, Sarah Wescot-Willliams, op 9 juni tijdens een afsluitende bijeenkomst de certificaten aan de deelnemers uitreikte.

Daarnaast wordt op verzoek van de Raad van Advies van Sint Maarten een langer lopende wetgevingsopleiding verzorgd. Daarvan zijn nu modules afgerond met betrekking tot staats- en bestuursrecht, handhaving, en de wetgevingstechnische beoordeling van voorstellen tot regelgeving. Dit najaar en volgend jaar volgen nog zes andere modules. Deelnemers daaraan zijn niet alleen medewerkers van de Raad van Advies, want ook ambtenaren van Sint-Maartense ministeries hebben zich ervoor ingeschreven.

Op de foto, vlnr: mr. Gaston Bell (lid Raad van Advies), mr. Ajamu Baly (secretaris Raad van Advies), mr.drs. Mavis Brooks-Salmon (voorzitter Raad van Advies), mr. Liesbeth Heessels (Academie voor Overheidsjuristen), mr. Keith de Jong (juridisch bestuursadviseur Raad van Advies) en dr. Nico Florijn (Academie voor Wetgeving).

Delen