6 juli 2015

Opening academisch jaar en afscheid Rein Jan Hoekstra (op uitnodiging)

Op 3 september a.s. vindt de opening van ons academisch jaar plaats. Tijdens die bijeenkomst zal de heer Carel Stolker, Rector magnificus en voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, het woord voeren. Bij deze gelegenheid zal tevens de voorzitter van het bestuur van de Stichting Recht en Overheid, de heer Rein Jan Hoekstra, afscheid nemen.

Datum:           3 september 2015
Tijdstip:          16:00-17:00 (ontvangst vanaf 15:30, receptie vanaf 17:00)
Locatie:           Diligentia, Lange Voorhout 5, Den Haag
Aanmelden:   k.vanderels@acwet.nl

Meer informatie volgt z.s.m. via een officiële uitnodiging.

Delen