26 september 2022

Opening Academisch Jaar

Op 14 september 2022 werd het academisch jaar 2022/2023 van de Academies voor Wetgeving en Overheidsjuristen feestelijk geopend in Theater Diligentia. Voor deze gelegenheid gingen tweedejaars trainees Pieter van der Wees, wetgevingsjurist bij het Ministerie van Financiën en Janneke Bossenbroek, overheidsjurist bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken in gesprek met Franc Weerwind, Minister voor Rechtsbescherming.

Onder leiding van rector Pauline Schuyt spraken zij op geanimeerde toon over het werk van de jurist in het algemeen en de wetgevings- en overheidsjurist in het bijzonder. Daarbij kwam ook de verhouding tussen juristen en ‘andere collega's', zoals van beleidsafdelingen en financiën aan bod. Alle gesprekspartners benadrukten hoe belangrijk – en leuk! – het is om oog te hebben voor elkaars verschillende perspectieven en belangen, maar ook hoe belangrijk het is om daarbij het juridische kompas niet uit het oog te verliezen. Hoe moeilijk dat soms ook is in een politiek-bestuurlijke omgeving. De boodschap aan de zittende trainees van zowel de minister als Janneke en Pieter was: geniet van je opleiding ‘en doe je best op school'. De kansen die je bij de Academies krijgt zijn uniek, haal eruit wat erin zit! 

Na afloop van het gesprek opende Ralph Pans, voorzitter van het bestuur van de Academies het academisch jaar officieel. Daarbij benadrukte hij nogmaals het belang van het bestaan van de Academies in deze politiek-bestuurlijk roerige tijden. De bijeenkomst werd afgesloten met een goed bezochte borrel. 

Delen