19 december 2023

Onze traineeopleiding: de weg naar 2025

In de Academie Actueel van maart 2023 berichtten we over de instemming van het bestuur van de Stichting Recht en Overheid met het voornemen geen her accreditatie aan te vragen voor de traineeopleidingen. De belangrijkste reden hiervoor is dat de traineeopleidingen voor een accreditatie door NVAO moeten worden ingericht op een manier die niet meer goed past bij de opleidingswensen en -behoeften van het werkveld en de trainees, bijvoorbeeld op het gebied van praktijkgericht onderwijs. Daarnaast maakt de NVAO-accreditatie het lastig om goed en snel in te spelen op ontwikkelingen binnen de Rijksoverheid.

Het loslaten van de NVAO-accreditatie geeft aanleiding om de huidige opleidingen te evalueren en te bezien wat we willen behouden of aanpassen om onze trainees een actueel en toekomstbestendig programma aan te kunnen bieden. Welke kennis en vaardigheden hebben juristen bij de Rijksoverheid nu en in de toekomst nodig? En hoe kunnen wij onze trainees zo goed mogelijk voorbereiden op een loopbaan binnen de Rijksoverheid? De afgelopen maanden hebben in het teken gestaan van het ophalen van informatie, zonder daar direct conclusies aan te verbinden. 

Daartoe is allereerst een enquête uitgezet onder oud-trainees. Daarmee is inzicht verkregen in hoe oud-trainees terugkijken op de opleiding, wat hen het meest is bijgebleven van het opleidingsprogramma, waar ze het meest aan hebben gehad, maar ook wat zij juist zouden toevoegen aan de opleiding. Alle alumni van de Academie (WJ1 t/m WJ20; 250 personen en OJ1 t/m OJ12; 136 personen) hebben het verzoek gekregen deze in te vullen. Dat er nog steeds veel betrokkenheid bij de Academie wordt gevoeld door de alumni blijkt uit de hoge respons. De enquête leverde waardevolle informatie op over onderwerpen als ‘de verhouding tussen werk en de opleiding’, ‘ondersteuning en begeleiding tijdens de opleiding’ en ‘de inhoud van de opleiding’.

Met de kennis van de enquêteresultaten hebben we drie focusgroepen georganiseerd. Onder leiding van onze docent Marianne van der Zande discussieerden alumni, docenten, leidinggevenden, leden van de Deelnemersraad en leden van de Opleidings- en Curriculumcommissie over de vraag welke kennis, vaardigheden en attitude nu en in de toekomst essentieel zijn voor juristen bij de Rijksoverheid. De inbreng vanuit zeer verschillende perspectieven leverde mooie gesprekken en interessante input op.

Begin 2024 zetten we op basis hiervan de volgende stap in de ontwikkeling van de traineeopleiding en starten we, op basis van alle verkregen informatie, met het vaststellen van de eerste contouren van de opleiding nieuw stijl, zodat deze kan worden besproken met onder andere het Bestuur en de verschillende adviesorganen. Uiteraard blijven we het netwerk van de Academie daarvan via de Academie Actueel op de hoogte houden. Wordt vervolgd dus!

Delen