20 oktober 2015

Ontwikkelingen in de masteropleidingen

De masteropleidingen tot overheidsjurist en wetgevingsjurist ontwikkelen zich gestaag verder. Met ingang van dit studiejaar maken een persoonlijk ontwikkelingspan (POP) en intervisie ervan onderdeel uit. Ook zijn de eerste stappen gezet naar meer vrije keuze in het programma.

POP

De didactische visie van de Academie is dat het aanleren van meer kennis en vakinhoud moet worden gecombineerd met het vergroten en verbreden van persoonlijke vaardigheden om het geleerde toe te passen in de praktijk. Daarnaast menen wij dat trainees in hoge mate zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen leren.

In hun POP beschrijven de trainees hoe zij denken zoveel mogelijk profijt te halen uit alle mogelijkheden die hen geboden worden op het werk en tijdens de opleiding. Het doel ervan is dat zij zich ontwikkelen tot een overheidsjurist of wetgevingsjurist die niet alleen veel weet en kan, maar ook in allerlei situaties effectief is.

Intervisie

Bij intervisie gaat het erom dat men elkaar ondersteunt en adviseert bij werkproblemen. Dat gebeurt in een groep van gelijken die reflecteert op deze problemen, die van technische of persoonlijke aard kunnen zijn. Het doel van deze gestructureerde gesprekken is om inzichten en oplossingen te vinden die benut kunnen worden op het werk.

De gesprekken vinden plaats met behulp van een ervaren ‘intervisor’ van InterCoach, die het proces begeleidt en bewaakt, verdiepende vragen stelt en kennis heeft van verschillende intervisiemethoden. De groepen bestaan uit maximaal 6 trainees en er vinden, verspreid over twee jaar, 10 bijeenkomsten plaats.

Keuzeruimte

De trainees volgen tot nog toe programma’s waarvan alle onderdelen verplicht zijn. Om ervoor te zorgen dat zij hun opleiding optimaal kunnen afstemmen op hun opleidingsbehoefte, wordt keuzeruimte geïntroduceerd. Trainees kunnen kiezen uit een aantal modulen, waarin een verdieping wordt gegeven van modulen uit het verplichte programma of waarin onderwerpen worden behandeld die geen plaats vonden in het verplichte programma. Aan het einde van dit jaar wordt geëvalueerd wat de resultaten zijn van de vooralsnog beperkte openstelling van keuzemogelijkheden. Daarna wordt of er meer keuzeruimte geboden kan worden.

Brusselweek

Nog een wijziging is dat dit studiejaar geen internationaal werkbezoek aan Brussel plaatsvindt. Dat is niet omdat de Europese Unie oninteressant zou zijn, maar omdat het efficiënter kan door ‘Brussel’ naar Den Haag te halen. In het voorjaar van 2016 zal er een ‘Brusselweek’ worden georganiseerd waarbij mensen die in Brussel, Luxemburg, Frankfurt of elders in Europa werken spreken over hun werkzaamheden. Ook aan het Nederlandse voorzitterschap zal dan de nodige aandacht worden besteed.

Delen