16 juli 2015

Ontwikkelingen bij de PublicatieCommissie

Na vijf actieve jaren is de voorzitter van de publicatiecommissie, Rien den Boer (VWS), opgevolgd door Jan Veringa (OCW). Daarnaast is de publicatiereeks Recht en Overheid aangevuld met een artikel van Marieke Van Aart over de behandeling van handhavingverzoeken door toezichthouders. Zij gaat daarin ook in op de vraag of verbetering daarvan mogelijk is; klik hier voor de publicatie.

Naar verwachting wordt de reeks dit jaar bovendien nog verrijkt met drie artikelen waarvoor reeds publicatieplaatsen zijn verstrekt. Die artikelen betreffen:

  • de juridische analyse van het begrip ‘academische vrijheid’ mede in verhouding tot sturing van de wetenschap vanuit de overheid;
  • een theoretisch kader over de rol van overheidsjuristen in (het functioneren van) de rechtsstaat en
  • de parlementaire geschiedenis van de Tracéwet en de jurisprudentie over tracébesluiten.

De reeks kan echter altijd nieuwe artikelen gebruiken. Wie interesse heeft om een artikel te schrijven, kan contact opnemen met Monique Wesselink (m.wesselink@acwet.nl).

Delen


Meer informatie?

Monique Wesselink

dr. mr. Monique Wesselink

Programmamanager


Gedetacheerd bij Gemeente Amsterdam tot oktober 2024.