18 juni 2020

Online lezing door de vice-president van de Raad van State, mr. Thom de Graaf, over het Jaarverslag van de Raad van State 2019

Op donderdag 25 juni a.s. heeft de ‘vp van de Raad’ tijdens een online lezing een toelichting op het jaarverslag gegeven.

In dit jaarverslag geeft de Raad een beschouwing over het evenwicht in de rechtsstaat. De beschouwing gaat nader in op de werking van de democratische rechtsstaat en het evenwicht tussen de klassieke instituties van de staat: wetgever, bestuur en rechter. Daarmee wil de Raad een bijdrage leveren aan het begrip van de democratische rechtsstaat en de zorgvuldigheid in de wisselwerking tussen de instituties. Een vitale rechtsstaat vergt een balans tussen de staatsmachten en de instituties die deze machten vormgeven. Een zorgvuldige omgang met de verschillende functies en instituties is essentieel, net als voldoende constitutionele kennis. De beschouwing schenkt in het bijzonder aandacht aan de rol en de opdracht van de rechter. 

Delen