16 januari 2014

Onderwerpen 2e ronde GrondwetStrijd bekend!

Eenvoudig was het niet. Van de 33 ingediende wijzigingsvoorstellen mochten er maar 10 door naar de tweede ronde. Bij de selectie heeft de jury vooral gelet op duidelijkheid en de maatschappelijke en politieke relevantie. De jury bestaat uit prof.dr. J.Th.J. van den Berg (voorzitter), mr. J.E. Biesheuvel-Vermeijden, drs. Th.J.A.M. de Bruijn, prof.mr. J.H. Gerards en drs. Th.H.M. de Wit. De volgende voorstellen tot wijziging van de Grondwet werden als het best onderbouwd en het meest vernieuwend beschouwd. In willekeurige volgorde:

  • het opnemen van een klokkenluidersregeling;
  • het moderniseren van het grondrecht op vrije meningsuiting met invoering van klokkenluidersbescherming;
  • het verankeren van de rechten van het kind;
  • het opnemen van de soevereiniteit van het volk;
  • het verbeteren van de toegang van de burger tot het recht en de financiering daarvan;
  • (twee voorstellen tot) het aanpassen van de procedure tot herziening van de Grondwet;
  • het invoeren van de burgereed;
  • het opnemen van het recht op een zelfgekozen levenseinde;
  • het opnemen van een grondrecht voor dieren.

Tot de indieners van deze voorstellen behoren ambtenaren en studenten van de UvA, UU, EUR, RUG,  Radboud Universiteit, Haagse Hoge School en de Academie voor Wetgeving. Zij krijgen tot 1 maart 2014 de gelegenheid hun voorstel juridisch, maatschappelijk en politiek te verbeteren. Daartoe krijgen zij een masterclass wetgeving aangeboden en een ervaren jurist als coach toegewezen. Uiteindelijk gaan vijf voorstellen door naar de derde en laatste ronde. Deze indieners mogen hun voorstel toelichten in de finale die plaatsvindt tijdens het symposium ‘Grondwet: baken of ballast’ op 28 maart. Dat de beste moge winnen!

Meer informatie symposium Grondwet: baken of ballast

Delen


Meer informatie?

Monique Wesselink

dr. mr. Monique Wesselink

Programmamanager


Gedetacheerd bij Gemeente Amsterdam tot oktober 2024.