24 september 2021

NJV congres op 8 oktober a.s.

Het (uitgestelde) NJV jubileumcongres “De toekomst van de jurist, de jurist van de toekomst” zal op 8 oktober 2021 in de Grote Kerk te Den Haag plaats vinden.

Het congres staat in het teken van “De toekomst van de jurist, de jurist van de toekomst”. De positie van de jurist in de samenleving is de afgelopen decennia snel veranderd. De waarde en het aanzien van de juridische deskundigheid zijn niet altijd meer vanzelfsprekend. Wat zijn de oorzaken en achtergronden daarvan? En hoe versterkt de jurist zijn toekomstbestendigheid? In de preadviezen worden deze vragen benaderd vanuit verschillende perspectieven. Tijdens het congres kunt u mee discussiëren over de preadviezen. U kunt de preadviezen downloaden op www.njv.nl. De preadviezen zijn besproken in het Nederlands Juristenblad van 2 oktober 2020, pag. 2447-2462.

Coronaprotocol jubileumcongres
Voor toegang tot ons jaarcongres in de Grote Kerk eist de overheid een coronatoegangsbewijs. Wij werken met vaste zitplaatsen op 1,5 meter. Verder verzoeken wij u als u niet zit elkaar de ruimte te geven en zoveel mogelijk een veilige afstand in acht te nemen. 
Bij gezondheidsklachten of indien u huisgenoten heeft met gezondheidsklachten dan verzoeken wij u vriendelijk thuis te blijven.

Aanmelden kan via deze website.  

Delen