3 maart 2023

NVAO-accreditatie van de trainee-opleidingen

De twee trainee-opleidingen van de Academie tot wetgevingsjurist en tot overheidsjurist zijn momenteel geaccrediteerd door en volgens de standaarden van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). De trainees verkrijgen na afronding van hun opleiding daarom de graad Master in Legislation en Master in Legal Affairs in Public Administration.

De accreditatie van beide trainee-opleidingen loopt op 27 februari 2024 af. Dat is voor de Academie reden geweest om te reflecteren op de vraag of een vernieuwde accreditatie binnen de kaders van de NVAO aangewezen is. In overleg met het bestuur, de deelnemersraad, de opleidings- en curriculumcommissie (OCC) en het werkveld hebben we de afgelopen maanden verschillende mogelijkheden onderzocht.

Na een zorgvuldige afweging heeft het bestuur van de Academie op donderdag 9 februari ingestemd met het voornemen om de heraccreditatie van de trainee-opleidingen te laten vervallen. De belangrijkste reden hiervoor is dat de trainee-opleidingen voor een accreditatie door NVAO moeten worden ingericht op een manier die niet meer goed past bij de opleidingswensen en -behoeften van het werkveld en de trainees, bijvoorbeeld op het gebied van praktijkgericht onderwijs. Daarnaast maakt de NVAO-accreditatie het lastig om goed en snel in te spelen op ontwikkelingen binnen de Rijksoverheid.

Door de accreditatie van de NVAO los te laten, kunnen we onbegrensd nadenken over vraag: welke kennis en vaardigheden hebben juristen bij de Rijksoverheid nu en in de toekomst nodig? En hoe kunnen wij onze trainees zo goed mogelijk voorbereiden op een loopbaan binnen de Rijksoverheid? De komende maanden zullen wij met verschillende groepen in gesprek gaan over deze vragen en op basis van alle input reflecteren op een vernieuwde invulling van de trainee-opleidingen.

Hoe de trainee-opleidingen in de toekomst ook worden ingevuld, de kwaliteit van onze opleidingen staat steeds voorop. Met  het vervallen van de NVAO-accreditatie en de daaraan gebonden kwaliteitsborging zijn we dan ook op zoek gegaan naar een alternatieve vorm van kwaliteitstoetsing. Die hebben wij gevonden in het Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit. Dit keurmerk biedt ruimte voor maatwerk bij het ontwikkelen van een passend accreditatiekader en bij het ontwerpen van opleidingen die (kunnen) blijven voldoen aan de eisen die het afnemend beroepenveld stelt, nu en in de toekomst. Uiteraard blijven we het netwerk van de Academie via de Academie Actueel op de hoogte houden van de hernieuwde invulling van de kwaliteitsborging. Wordt vervolgd dus!

Delen