7 juli 2016

Nieuwe trainees aangesteld

Onlangs mochten we 19 kandidaten verblijden met de boodschap dat zij de uitgebreide selectieprocedure met succes hebben voltooid. Aangevuld met een kandidaat uit Sint Maarten starten er op 1 september 2016 10 wetgevingstrainees en 10 trainees overheidsjuristen aan de duale masters van de Academies.

Dit jaar zijn voor het eerst de selectieprocedures voor wetgevingstrainees en overheidsjuristentrainees samengevoegd. Dat betekent dat pas na afronding van de selectieprocedure is besloten in welke opleiding de trainee wordt geplaatst. De selectiecommissie ging dit jaar in gesprek met de kandidaten over hun voorkeur, en gaf daarover vervolgens advies.

Inmiddels hebben de trainees de kennismakingsronde langs de ministeries en uitvoeringsorganisaties achter de rug. Allen weten waar zij aan de slag gaan, en welke opleiding ze gaan volgen. Zoals altijd zijn de verwachtingen hooggespannen. De Academie wenst hen twee succesvolle jaren toe!

Delen