17 december 2014

Nieuwe reeks: "Hoe staat het met ...?"

In zijn de Academies met een nieuwe reeks gestart, getiteld: ‘Hoe staat het met…?’. De reeks is bedoeld voor overheids- en wetgevingsjuristen en wordt door hun collega’s verzorgd.

Het is een nieuwe werkvorm om snel geïnformeerd te raken over een onderwerp, zoals een nieuwe handleiding of de voorbereiding op de inwerkingtreding van nieuwe wet- en regelgeving. Ook kan ermee gezocht worden naar een uniforme oplossing voor een departementsoverstijgend probleem. Voor meer informatie over de reeks, zie de websites voor de Academie voor Wetgeving en de Academie voor Overheidsjuristen

Wie graag zelf een onderwerp voor de reeks wil agenderen, kan daarvoor contact opnemen met Monique Wesselink.

Delen


Meer informatie?

Monique Wesselink

dr. mr. Monique Wesselink

Programmamanager


Gedetacheerd bij Gemeente Amsterdam tot oktober 2024.