10 februari 2016

Nieuwe publicaties in de Publicatiereeks Recht en Overheid

Vorig jaar zijn drie publicatieplaatsen verleend. Twee publicaties zijn inmiddels afgerond en in onze digitale publicatiereeks te raadplegen. Zo heeft Joris Groen de juridische betekenis van de begrippen academische vrijheid en wetenschappelijke integriteit verkend (klik daarvoor deze link). Deze publicatie diende tevens als preadvies voor de Nederlandse vereniging voor Onderwijsrecht (NVOR).

Wubbo Wierenga heeft zich verdiept in de vraag wat de gevolgen zijn voor de omgang van Rijksjuristen met het recht, nu zij zowel als ambtenaar èn als jurist optreden (zie daarvoor deze link).

Wie door deze publicaties geïnspireerd is geraakt of graag over een heel ander onderwerp zou willen publiceren,kan daarover uiteraard contact opnemen met Monique Wesselink (m.wesselink@acwet.nl).

Delen


Meer informatie?

dr.mr. M. (Monique) Wesselink

Programmamanager