14 september 2018

Nieuwe leerlijnen

Er zijn dit jaar twee nieuwe leerlijnen voor ervaren juristen ontwikkeld:

  • Bestuurlijk adviseren: van instrumenteel naar strategisch denken 
  • Psychologische inzichten voor rijksjuristen
     

De eerste leerlijn bestaat uit:

In deze leerlijn wordt niet alleen aandacht besteed aan technisch-juridische kennis, maar ook aan de waarden die aan de verschillende juridische instrumenten ten grondslag liggen en hoe deze instrumenten procedureel het best kunnen worden gerealiseerd.


De tweede leerlijn ‘Psychologische inzichten voor rijksjuristen’ wordt samen met het Kurt Lewin Institute, het landelijke kennisnetwerk op het gebied van de Sociale Psychologie en haar toepassingen (https://psychologievansociaalgedrag.nl/), ontwikkeld. Hierin komen verschillende aspecten van het sociaal-psychologische perspectief op wetgevings- en handhavingsproblemen aan bod.

We starten dit najaar met de cursus ‘Regelgeven met kennis van gedrag’. In 2019 wordt de leerlijn verder uitgebreid.

Delen