19 april 2021

Nieuwe cursus: reflectie op de rechtsstaat

Alle ambtenaren dienen scherp voor ogen te hebben wat de rechtsstaat inhoudt en hoe je daaraan in de praktijk het best invulling kunt geven. Hoe belangrijk dat is, bleek duidelijk uit het op eigen initiatief door de Afdeling advisering van de Raad van State uitgebrachte advies over de ministeriële verantwoordelijkheid en het verslag van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag en de daarop volgende gebeurtenissen. Om die reden frissen de docenten in de nieuwe cursus ‘De democratische rechtsstaat in de praktijk, dat zijn wij! de kennis van de deelnemers over de rechtsstaat weer op en gaan zij daarna gezamenlijk met hen na, hoe zij daaraan in de praktijk het best handen en voeten kunnen geven.

Delen