16 december 2021

Nieuwe cursus: Artificiële intelligentie en de rechtsstaat

Is onze rechtsstaat bestand tegen digitalisering en de opkomst van AI? Blijven de checks en balances in de trias politica, de legaliteit en de soevereiniteit voldoende behouden of krijgen overheden en enkele grote techbedrijven onevenredig veel macht? En als dat laatste zo is, hoe kunnen juridische en politieke actoren ons staatsbestel dan weer in evenwicht brengen?

Deze vragen staan in deze cursus centraal, waarbij de focus op de constitutionele borging van de rechtsstatelijke structuren ligt. Daarmee biedt deze cursus een uniek en systematisch overzicht van enkele van de meest urgente maatschappelijke uitdagingen. Reflectie en het stellen van de juiste vragen staan in deze interactieve cursus voorop. Verwacht dan ook geen pasklare antwoorden of handvatten maar vooral inzichten en aanknopingspunten.

Na deze cursus kunt u reflecteren op de effecten van AI op de rechtsstaat en zijn onderliggende fundamentele waarden. De cursus vindt plaats in mei.

Reijer is universitair docent Staats- en Bestuursrecht aan de universiteit Leiden en docent staatsrecht en rechtstheorie aan de Open universiteit. Hij doet op dit moment vooral onderzoek naar vraagstukken rondom digitalisering en de democratische rechtsstaat. Onlangs verscheen zijn boek Artificiële intelligentie en de rechtsstaat bij Boom Juridisch. Met het artikel digitalisering en de (dis)balans binnen de trias politica(Ars Aequi 2020) won hij de Leidse Meijersprijs voor het beste gepubliceerde artikel per facultair onderzoeksprogramma en de Van Wersch Springplankprijs voor het beste juridische artikel. In september 2021 werd Reijer namens de faculteit rechtswetenschappen genomineerd voor de OU-wetenschapsprijs. Zie voor meer informatie over Reijers AI-onderzoek ook het openbare webinar dat hij onlangs verzorgde, zijn optreden in de Eerste Kamer, de NRC-column van Maxim Februari, de jortcast, de OU-podcast Over Denken of de interviews met het vakblad Mr., Follow The Money en de Nieuwe Wereld. Reijer gaat regelmatig met de praktijk in gesprek over zijn onderzoek.

Delen