3 mei 2021

Extra keuzevak: Publiceren

In maart is een groep enthousiaste trainees gestart met het nieuwe keuzevak ‘Publiceren’. Tijdens verschillende bijeenkomsten krijgen de trainees tips over het schrijven van een wetenschappelijk artikel en horen zij van redacteuren waar juridische tijdschriften op letten bij het beoordelen van ingezonden stukken. Daarnaast werken de trainees onder begeleiding van ervaren wetenschappers aan een eigen artikel dat geschikt is om te publiceren in een juridisch tijdschrift.

De academie hecht er waarde aan dat trainees tijdens hun opleiding ervaring opdoen met het schrijven en publiceren van wetenschappelijke artikelen. Onze trainees hebben – mede vanwege hun werk binnen de rijksoverheid – een schat aan informatie en kennis. Door die informatie en kennis te gebruiken bij het verrichten van wetenschappelijk onderzoek, kunnen de trainees een unieke bijdrage leveren aan het wetenschappelijke debat en de dialoog tussen de wetenschap en de praktijk stimuleren.

In het najaar van dit jaar ronden de trainees het keuzevak ‘Publiceren’ af met ieder een eigen publicabel artikel. Wij brengen u te zijner tijd uiteraard graag op de hoogte van de resultaten.

Delen