5 juni 2018

Nieuw boek prof. dr. Pauline Westerman

​​Van Pauline Westerman, onder meer programmamanager bij de Academie, is in mei 2018 bij Edgar Elgar Publishers een nieuw boek verschenen: Outsourcing the Law: a Philosophical Perspective on Regulation

Zij bespreekt in dit boek de implicaties van doelregelgeving: de praktijk om slechts doelen voor te schrijven terwijl het aan anderen (het veld, brancheorganisaties, toezichthouders) wordt overgelaten om tot nadere regelgeving te komen. Zij kenschetst doelregulering als een vorm van uitbesteding en beargumenteert dat die verdergaande gevolgen heeft dan het uitbesteden van taken als de catering of schoonmaakwerk. Gebruikmakend van rechtsfilosofische inzichten over aard en functie van regels, analyseert ze de gevolgen van deze uitbesteding voor de democratie, de rechtstaat, de rechtspraak en de rechtswetenschap. 

Delen