19 april 2021

Nieuw boek: Denken en denkers over wetgeving

Onlangs kwam het boek ‘Denken en denkers over wetgeving – een historisch en systematisch overzicht’ van Gert Jan Veerman uit. Het is een overzicht van veel buitenlandse en enkele Nederlandse denkers, deels bekende en deels minder bekende denkers, van gedachten van lang geleden en actuele kwesties. De driedeling: bronnen van wetgeving - systeem van wetgeving- werking van wetgeving, staat aan de basis van de systematiek. En ook degenen die uitgedragen hebben dat zij niets van wetgeving moeten hebben, komen aan bod. Want ook dat is een denken over wetgeving. Als er rode draden zijn, is de ene de ambivalentie die bestaat tegenover regels, en daarmee de andere dat denkers steeds hebben geprobeerd de macht van de wetgever aan banden te leggen. In het laatste hoofdstuk wordt die ambivalentie verbonden met de psychosociale ontwikkeling van mensen. Het boek bevat 350 bladzijden (‘De Dikke Denkers’) en is bij Wolf Legal Publishers uitgegeven.

Delen