3 januari 2024

Nieuw bestuurslid: prof. dr. C.F. van den Berg

Per 1 januari 2024 is de heer C.F. (Caspar) van den Berg benoemd tot lid van het bestuur van de Stichting Recht en Overheid. Dhr. van den Berg is Hoogleraar Global and local Governance aan de Rijksuniversiteit Groningen, Bijzonder hoogleraar Transities in de publieke sector aan de Universiteit Leiden en lid van de Eerste Kamer. Hij volgt de heer F.H.G. (Frank) de Grave op, die na acht jaar lidmaatschap de maximale benoemingstermijn heeft bereikt.

Foto: Rijksuniversiteit Groningen

Delen