24 september 2019

Lustrum van de Academie voor Overheidsjuristen

Op 10 september vierde de Academie voor Overheidsjuristen haar 10-jarig lustrum met een mooi symposium over de rol en positie van overheidsjuristen bij het Rijk. Er waren tal van mensen uit heden en verleden op het symposium afgekomen. Ze werden getrakteerd op boeiende inleidingen van achtereenvolgens mr. Th.C. de Graaf (vice-president van de Raad van State), drs. M.R.P.M. Camps (secretaris-generaal Economische Zaken en Klimaat), prof.mr.dr. F.J. van Ommeren (hoogleraar Staats- en bestuursrecht VU), prof.mr.dr. M.J. Jacobs (hoogleraar Wetgeving- en reguleringsvraagstukken VU en raadadviseur JenV) en mr. W. Wierenga (bestuurlijk en juridisch adviseur Berenschot). Hierop volgde een levendige paneldiscussie.

Aansluitend opende mr. R.J.J.M. Pans, de voorzitter van het bestuur, het Academisch Jaar.
De receptie was feestelijk en buitengewoon onderhoudend.

 

Delen


Download

Kort verslag van het lustrumsymposium

Downloaden