31 oktober 2014

Leergang Wetgeving in Aruba

Op 29 september vond in Oranjestad de start van de Leergang Wetgeving plaats. Dat gebeurde door ondertekening van het contract door de Minister van Justitie van Aruba, Arthur Dowers, en enkele andere Arubaanse functionarissen. Van de zijde van de academie was Nico Florijn afgevaardigd. De Leergang werd gepresenteerd aan de verzamelde pers, die erover berichtten in de lokale media.

De Leergang Wetgeving is op verzoek van de directie Wetgeving en Juridische Zaken van Aruba ontwikkeld door de academie. De financiering verloopt via het Fondo Desaroyo Aruba (FDA) dat programma’s bekostigt voor, onder meer, de ontwikkeling van de kwaliteit van het bestuur in Aruba. Deze leergang is min of meer de opvolger van de Leergang Recht, Bestuur en Procesvoering die door de Academie voor Overheidsjuristen met succes werd uitgevoerd tussen juni 2011 tot januari 2013.

Er worden in de leergang vijftien cursussen aangeboden, die hun basis hebben in modules en cursussen die al diverse keren zijn gegeven in Den Haag, maar die zo zijn omgewerkt dat zij goed aansluiten bij de Arubaanse praktijk en van nut zijn voor de (wetgevings)juristen aldaar. Tijdens de eerste cursus die inmiddels gegeven is, Wetgevingstechniek I, bleek ook dat een confrontatie van de Nederlandse en de Arubaanse regels en gebruiken inspirerend kan zijn. Bestaande verschillen riepen namelijk steeds de vraag op wat de reden daarvoor is en welke aanpak de betere zou kunnen zijn.

Inmiddels wordt de leergang verder uitgevoerd. Dit jaar zal er nog een module plaatsvinden, terwijl in het voorjaar van 2015 zelfs vijf modules gepland staan. Naar verwachting vindt de afronding van de leergang plaats in het voorjaar van 2016. Dan verzorgt de rector van de Academie voor Wetgeving de laatste module (Effectief regelgeven in een veranderlijke samenleving) en reikt hij de certificaten uit aan de deelnemers van de leergang.

Delen