6 juli 2021

Kennismaking met de nieuwe trainees

Na een lange online selectieprocedure hoorden de gekozen kandidaten op 27 mei dat zij per 1 september 2021 met de traineeships van de Academies voor Wetgeving en Overheidsjuristen mogen starten.

Er zijn dit jaar 26 plekken voor de nieuwe trainees bij verschillende ministeries en uitvoeringsorganisaties van de Rijksoverheid. Van maandag 7 juni tot en met vrijdag 11 juni vond de Kennismakingsronde plaats: alle nieuwe trainees werden aan de departementen voorgesteld en konden zich op het werk aldaar oriënteren. Op dat moment was de beslissing waar iedereen zou worden geplaatst, nog niet genomen.

Het programma was druk en bijna volledig online. Maandag heetten we de groep in twee kleinere groepen welkom in de tuin van de academies. Vervolgens konden zij met een wandelroute in de hand Den Haag en elkaar leren kennen. Vanaf dinsdag maakten de trainees kennis met de vertrouwde plekken bij de diverse ministeries, de Raad van State en de Tweede Kamer maar ook met de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA), het CIBG, de Douane en het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Tijdens de online bezoeken vertelden de huidige trainees en hun leidinggevenden met veel enthousiasme over hun werkplek. Dit werd met deelsessies, filmpjes, een mondkapjesquiz en een online borrel met de huidige trainees afgewisseld. 

Inmiddels is de plaatsingsprocedure afgerond en zijn de trainees en hun toekomstige leidinggevenden geïnformeerd over waar iedereen de komende twee jaar zal werken. De academies kijken er naar uit om na de zomer met de opleiding van deze groep trainees te starten en hen beter te leren kennen.

Delen