21 februari 2018

Kennis delen? Publiceer!

Binnen de Rijksoverheid is een enorme hoeveelheid kennis aanwezig die de moeite van het publiceren waard is. Dat stimuleert de rechtsontwikkeling en stelt de wetenschap beter in staat op de kennisbehoeften binnen de overheid in te spelen. De Academie voor Wetgeving en de Academie voor Overheidsjuristen stellen in 2018 daarom graag weer enkele publicatieplaatsen beschikbaar. 

Wat houdt een publicatieplaats in?

 • Vrijstelling van de reguliere werkzaamheden voor maximaal 6 weken in 2018 om een wetenschappelijk artikel te kunnen schrijven.
 • Voor het verkrijgen van een publicatieplaats is uiteraard instemming van de werkgever vereist. Na toekenning van een publicatieplaats zal de praktische invulling ervan ook in nauw overleg met de betreffende leidinggevende plaatsvinden.
 • De Academies vergoeden 50% van de salariskosten van de afgesproken tijdsduur aan de betreffende werkgever. De werkgever neemt de overige 50% van de kosten voor zijn rekening.
 • Eventuele begeleiding door de Academies bij het opstellen van de aanvraag of het schrijven van de publicatie behoort tot de mogelijkheden.
 • De publicatie wordt opgenomen in de digitale publicatiereeks van de Academies.

Wie kunnen een publicatieplaats aanvragen?

Overheidsjuristen en wetgevingsjuristen

Wat zijn de beoordelingscriteria waaraan de aanvraag inhoudelijk wordt getoetst?

 • Aansprekendheid (niet al te specialistisch, niet enkel beschrijvend maar ook problematiserend, enz);
 • relevantie (juridisch, maatschappelijk, politiek);
 • helderheid (duidelijke probleemstelling en conclusie) en
 • haalbaarheid binnen de afgesproken publicatieperiode. Om de haalbaarheid van de aanvraag zo goed mogelijk te kunnen inschatten, zal de commissie advies inwinnen bij de directeur of de direct leidinggevende van de aanvrager.

Wie beoordelen de aanvragen?

De publicatiecommissie, bestaande uit:

 • mr. J. Veringa (voorzitter), directeur Wetgeving en Juridische Zaken Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
 • prof. mr. E. Niemeijer, rector Academie voor Wetgeving & Academie voor Overheidsjuristen
 • prof. dr. P. C. Westerman, hoogleraar rechtsfilosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen, tevens Programmamanager Onderzoek en Ontwikkeling aan de Academie voor Wetgeving 
 • dr. mr. M. Wesselink, programmamanager Academie voor Wetgeving & Academie voor Overheidsjuristen

Aanvraag indienen?

Stuur voor 1 juni 2018 een gemotiveerd verzoek qua inhoud en tijdsbeslag (maximaal 3 A4) en een instemmende verklaring van jouw leidinggevende naar: m.wesselink@acwet.nl of m.wesselink@acjur.nl. Aanvragers ontvangen uiterlijk 6 juli 2018 bericht over de uitslag.

Delen