13 september 2021

Jubileum publicaties

In het kader van het 20 jarig jubileum heeft de Academie voor Wetgeving een Jubileumbundel ‘Naar wetten die werken’ en een lustrum magazine ‘Carrierepaden, alumni vertellen’ uitgebracht.

De jubileumbundel bevat een overzicht van de ontwikkelingen van de Academie in de afgelopen twee decennia maar vooral ook een vooruitblik. Welke uitdagingen staan ons als Academie voor Wetgeving en daarmee alle Rijksjuristen volgens de auteurs te wachten? Dat heeft zeer boeiende bijdragen opgeleverd waaruit onder meer blijkt dat juridische kennisoverdracht en de samenwerking tussen juristen en met andere disciplines van onverminderd belang blijft, alsmede dat er vele fundamentele vraagstukken dienen te worden opgelost. Van het oplossen van het rechtsstatelijk tekort tot hernieuwde aandacht voor wetgevingskwaliteit en het doorgronden van de (juridische) effecten van Artificiële Intelligentie.

Het lustrum magazine bevat reflecties van oud-trainees op hun ervaringen tijdens hun opleiding bij de Academie en wat zij daaraan in hun carrière hebben gehad. Dat heeft een prachtig overzicht van mogelijke carrièrepaden na de Academie opgeleverd: van wetgevingsjurist in Nederland of Aruba, tot gepromoveerd wetgevingsjurist, leidinggevende of wethouder. Een mooie inspiratiebron voor alle huidige en toekomstige trainees.

Beide publicaties zijn tijdens de opening van het academisch jaar op 9 september j.l. aan de voorzitter van ons bestuur aangeboden en zijn hier online raadpleegbaar.

Delen