10 februari 2020

Het juridisch gedachtegoed bewaken

Per 1 december 2019 is prof. mr. Rianne Jacobs door het bestuur benoemd als voorzitter van de examencommissie van de Academie voor Wetgeving en de Academie voor Overheidsjuristen. Zij volgt prof. mr. Martin Kuijer op, die sinds 2015 voorzitter was. Rianne Jacobs is raadadviseur bij het ministerie van Justitie en Veiligheid en bijzonder hoogleraar Wetgeving- en reguleringsvraagstukken aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij is al meer dan 10 jaar als docent aan de academies verbonden.

Wij vroegen naar haar gedachten en ideeën over de academies en de examencommissie.

Wat ziet u als uw belangrijkste taak als voorzitter van de examencommissie?  
De examencommissie heeft veel taken, waarvan kwaliteitsborging van de toetsing wel de belangrijkste is. Wij hebben nog niet vergaderd in de nieuwe samenstelling, maar op basis van de stukken die ik tot nu heb gelezen, zoals het jaarverslag en het toetsbeleidsplan, heb ik de indruk dat de toetsing in de opleidingen goed geregeld is.

Heeft u zelf, als student of docent, wel eens te maken gehad met een examencommissie?
Een keer, in 1999, omdat ik toen een vrijstelling van een cursus  bij de beroepsopleiding advocatuur had gevraagd. Deze werd helaas zonder verdere toelichting afgewezen. Dat ik mij dit nu – ruim twintig jaar later - nog herinner en ook nog steeds onbegrijpelijk vind, maakt dat ik denk dat een examencommissie transparantie hoog in het vaandel moet hebben staan.


Wat vindt u van de manier waarop de academies toetsen in de masteropleidingen?
Als docent weet ik maar al te goed dat het een tijdrovend denkproces is om een goede manier van toetsen te vinden: Hoe maak je een goede vraag? Op welke wijze toets je?
Het is belangrijk voor studenten om voorafgaand aan een vak te weten hoe getoetst wordt, zodat ze zich hierop kunnen voorbereiden.
Het nabespreken van de resultaten met de trainees is heel goed. Zo wordt het een onderdeel van het leerproces. In het algemeen hebben de academies een vrij klassieke manier van kennis toetsen, er zijn wellicht ook andere manieren denkbaar.

Wat is uw visie over de toekomst van de traineeopleidingen van de academies?
Wat een moeilijke vraag! De meeste universiteiten doen vooralsnog niet veel met het onderwerp wetgeving; je kunt dit vak eigenlijk alleen in de praktijk leren. Je moet je realiseren dat het zeer waardevol is als je tijdens je werk de kans krijgt om op deze wijze je kennis te verdiepen in een opleiding. Je kennis blijft dan relevant, maar je moet natuurlijk ook voor zorgen dat je een aansluiting vindt met andere disciplines (bijvoorbeeld financiën). We moeten samen bewaken dat er voldoende aandacht en begrip is voor de waarden van de rechtsstaat.

Delen