9 juni 2020

Gevolgen van COVID-19 voor de traineeopleidingen

Dit voorjaar is er hard gewerkt om het onderwijs aan de trainees te laten doorgaan, omdat zij erbij belang hebben dat hun opleiding afgerond wordt in de twee jaar dat zij zijn aangesteld bij een ministerie. Het resultaat is dat 78% van de bijeenkomsten online plaatsvond of in juni of juli nog zal plaatsvinden.

De docenten die online lesgaven, ondersteund door de opleidingscoördinatoren, waren daarover zeer tevreden, net als de trainees. Ook de “Europese driedaagse” zal eind juni online worden uitgevoerd, mede dankzij de inzet van de organiserende trainees, de sprekers en de trainers. Bovendien worden de Eindopdrachten van de tweedejaars trainees online afgehandeld. In de eerste twee weken van juni vinden alle eindgesprekken met de beoordelende panels plaats.  
Het is moeilijk om vaardigheidstrainingen online te geven, zodat ze in juni plaatsvinden op een locatie waar de deelnemers onderling 1,5 meter afstand kunnen bewaren. Alleen de training ‘Pleiten’ en de module ‘Behandeling van klachten en geschillen’ zijn uiteindelijk verschoven naar het volgende studiejaar.

Alle modules en trainingen die in het komende studiejaar op het programma staan, worden nu gepland. Het onderwijs zal bestaan uit een combinatie van online colleges, blended learning, en (vaardigheids)trainingen die op locatie gegeven worden. 

Delen